Gradukilpailu

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) etsii ansiokkaita yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen eläintutkimukseen liittyviä pro gradu -tutkielmia palkittaviksi!

Kilpailuun voi ehdottaa tutkielmaa, joka käsittelee eläinten suhteita ihmisiin, yhteiskuntaan tai kulttuureihin tai joka käsittelee eläimiin kytkeytyviä aiheita yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta. Kilpailutöiden tutkimusalaa ei ole rajattu, sillä yhteiskunnallista ja kulttuurista eläintutkimusta tehdään useilla aloilla ja monitieteisesti. Jos olet epävarma tutkielman soveltuvuudesta kilpailuehdokkaaksi, voit tiedustella asiaa YKES:n hallitukselta osoitteesta gradu [at] ykes.org.

Kilpailuun osallistuvan pro gradu -tutkielman tulee olla hyväksytty suomalaisessa yliopistossa aikavälillä 2021–2022. Tutkielman kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Kilpailuun voi osallistua tutkielman tekijä itse tai tutkielman ohjaaja lähettämällä pro gradu -tutkielman PDF-muodossa tai linkin verkossa julkaistuun tutkielmaan sähköpostiosoitteeseen gradu [at] ykes.org 20.1.2023 mennessä. Liitä mukaan ehdokkaan yhteystiedot.

Palkinnon saajan valitsee yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen asiantuntijoista koottu raati. Palkintoja jaetaan yhteensä 500 €, jonka raati myöntää kokonaisuudessaan yhdelle voittajalle tai jakaa useamman tutkielman tekijän kesken harkintansa mukaan. Palkintoon sisältyy mahdollisuus julkaista pro gradu -tutkielmaa ja sen teemoja esittelevä teksti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen Jälki-journaalissa. Palkinnon voittaja(t) julkistetaan YKES:n vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa 2023.

*

Föreningen för Kultur- och Samhällsvetenskapliga Djurstudier (YKES) letar efter pro gradu avhandlingar relaterade till sociala och kulturella djurstudier för en utmärkelse!

Avhandlingar som deltar i tävlingen kan handla om djurens förhållande till människor, samhälle eller kultur, eller djurrelaterade ämnen ur ett socialt eller kulturellt perspektiv. Forskningsområdet är inte begränsat, eftersom sociala och kulturella djurstudier är ett tvärvetenskapligt forsknings-perspektiv. Om du är osäker ifall din avhandling är lämplig för tävlingen, tveka inte att ta kontakt till YKES styrelsen (e-post: gradu [at] ykes.org).

En pro gradu avhandling som deltar i tävlingen måste ha blivit godkänt vid ett finländskt universitet mellan åren 2021–2022. Avhandlingen måste vara skriven på finska, svenska eller engelska.

Författaren eller handledaren för avhandlingen kan delta i tävlingen genom att skicka avhandlingen i PDF-format eller en länk till avhandlingen om den publicerats online till e-post: gradu [at] ykes.org senast 20.1.2023. Vänligen inkludera avhandlingens skribents kontaktinformation.

Vinnaren väljs av en panel av experter inom sociala och kulturella djurstudier. Totalt utdelas priser av ett värde på totalt 500 euro. Dessa pris utdelas av panelen till en eller flera avhandlingar enligt bedömning.Priset inkluderar även möjligheten att publicera en text om temat för avhandlingen i den akademiska tidskriften Spåret – Djurforskning i Samhälle och Kultur. Vinnaren, eller vinnarna, av priset kommer att tillkännages vid YKES årliga församling i april 2023.

*

The Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) wishes to grant an award to a meritorious master’s thesis related to human-animal studies!

Master’s theses submitted to the competition may examine the relationship of non-human animals with humans, society or cultures, or other animal-related topics from a social or cultural perspective. Because of the multidisciplinary nature of Human-Animal Studies, the competition entries’ field of research is not limited. If you are unsure about the eligibility of a thesis for the competition, please do not hesitate to contact the board of YKES (e-mail gradu [at] ykes.org).

To be eligible, the competition entry must have been approved by a Finnish university between the years 2021 and 2022. The thesis must be written in Finnish, Swedish or English.

An author or a supervisor can submit a thesis to the competition by sending it as a PDF or a link to an online thesis to the email address gradu [at] ykes.org by January 20th, 2023. Please include the contact information of the candidate in the email.

A panel of experts in the field of Human-Animal Studies will select the winner(s) of the competition. The award is € 500 in total, which will be distributed by the jury to one or more thesis-authors at their discretion. The award comes with an opportunity to publish a text introducing the thesis and its theme in the academic journal Trace – Journal for Human-Animal Studies. The winner(s) will be announced at the Annual General Meeting of YKES in April 2023.

%d bloggaajaa tykkää tästä: