Call for Papers 2022

Trace is a peer-reviewed, fully open access online journal that provides a forum for research and discussion of human-animal relations from social and cultural perspectives. Trace accepts submissions in Finnish, English, and Swedish. The journal is published by the Finnish Society for Human-Animal Studies.

Peer-reviewed articles for inclusion in the next issue are due 15.9.2022 (other items are due 15.12.2022). Trace now publishes accepted articles as forthcoming publications already before the entire issue of Trace will be out in the spring of 2023.

For more information on the journal and on submitting, visit the journal’s homepage at http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/.

Jälki on vertaisarvioitu, maksuton ja avoin verkkojulkaisu, joka tarjoaa foorumin yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle eläintutkimukselle ja keskustelulle. Julkaisukielet ovat suomi, englanti ja ruotsi. Lehteä julkaisee Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry (YKES).

Jäljen seuraavaan numeroon sisältyville artikkeleille viimeinen jättöpäivä on 15.9.2022 ja muille kirjoituksille 15.12.2022. Jälki on ottanut käyttöön artikkelien ennakkojulkaisemisen, joten kirjoituksia ilmestyy luettavaksi jo ennen Jäljen seuraavaan numeron varsinaista julkaisupäivää keväällä 2023.

Lisää tietoa julkaisusta ja ohjeet kirjoittajille löytyvät Jäljen kotisivuilta osoitteessa

http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/


Spåret är en referentgranskad, helt öppen online-tidskrift som är ett forum för forskning och diskussion om människo-djur relationer ur sociala och kulturella perspektiv. Tidskriften publicerar orginella forskningsartiklar, lectiones praecursoriae och konferensrapporter, samt recensioner om böcker, konstutställningar, filmer och andra medier. Spåret accepterar texter på finska, engelska och svenska. Tidskriften publiceras av Föreningen för Kultur- och Samhällsvetenskapliga Djurstudier (YKES).

Orginella forskningsartiklar för nästa nummer skall lämnas in senast 15.9.2022 (alla andra texter senast 15.12.2022). Spåret har tagit i bruk, att godkända artiklar publiceras före officiella publiceringsdatumet våren 2023, så att skriftelserna är läsbara i förväg. Mera information om Spåret och inlämnings-instruktionerna finns på hemsidan http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/

%d bloggaajaa tykkää tästä: