Alan tutkijoita

Tästä listasta löydät tietoa tutkijoista, jotka ovat seuran jäseniä ja tekevät tutkimusta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen alueella.

Seuran jäsenet saavat esittelytietonsa sivustolle ottamalla yhteyttä nettivastaava Heidi Mikkolaan (hmmikk (at) utu.fi).

Roni Grén, FT, modernin taidehistorian ja taideteorian dosentti
Tutkimusprofiili: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/111880
Tutkimusaihe: Post doc -tutkimus eläimen kuvan asemasta modernissa taideteoriassa.
Avainsanoja: Taidehistoria, eläintaide, taideteoria, modernismi, surrealismi, primitivismi, ranskalainen filosofia


Taija Kaarlenkaski, FT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, suomen kieli ja kulttuuritieteet / perinteentutkimus
Yhteystiedot: taija.kaarlenkaski (at) uef.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Valmistanut väitökirjan aiheesta “Kertomuksia lehmästä – tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta kirjoituskilpailuteksteissä”
Avainsanoja: Ihmisen ja lehmän kulttuuriset suhteet, sukupuolittuneet eläinsuhteet, kirjoituskilpailuaineistot


Iiris Kasanen, ELT, eläinlääkäri ja tutkija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Koe-eläinkeskus
Yhteystiedot: iiris.kasanen (at) uef.fi
Tutkimusaihe: Teen tutkimustyötä koe-eläinten hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Erityisesti olen kiinnostunut luonnontieteellisen ja eettisen näkökulman yhdistämisestä.
Avainsanoja: rat, diet board, welfare, dietary restriction


Leena Koivusilta, FT, VTM, professori, sosiaalipolitiikan (erityisesti terveyden eriarvoisuuden) dosentti
Organisaatio: Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteystiedot: leena.koivusilta (at) utu.fi
Tutkimusaihe: Lemmikkien merkitys terveydelle
Avainsanoja: lemmikki, terveys, terveyden eriarvoisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eläimet ruoan kotitarvetuotannossa


Tua Korhonen, FT, Kreikan kirjallisuuden dosentti
Organisaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos (Antiikin kielet ja kulttuurit)
Tutkimusprofiili: TUHAT-tietokanta
Tutkimusaihe: Empathising with the Non-Human Other in Ancient Greek Literature, jossa toisena tutkijana on FT Erika Ruonakoski (http://animalsinantiquity.wordpress.com).
Olen aiemmin tutkinut sivutöinä mm. antiikin vegetarianismia ja rakkautta eläimiin. Uusimmat julkaisuni koskevat eläinten toiseutta antiikin Kreikassa sekä eläimiin sekaantumisen käsitettä antiikin kulttuurissa.
Avainsanoja: antiikin kulttuuri, eläinkäsitykset, ihmisen ja eläimen kohtaaminen


Tarja Koskela, OTT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteet
Yhteystiedot: tarja.s.koskela(at)elisanet.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe on oikeusprosessit eläinasioissa. Tarkastelen erityisesti viranomaisten yhteistyötä, asiantuntijoiden asemaa ja täytäntöönpanon erityiskysymyksiä rikos- ja hallintoprosesseissa.
Avainsanoja: Eläinsuojelurikos, eläinsuojeluviranomaiset, viranomaisten yhteistyö, asiantuntijuus, kiireelliset toimenpiteet, takavarikko, menettämisseuraamus, eläintenpitokielto


Otto Latva, FT, Tutkimuspäällikkö
Tutkimusprofiilihttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/956567
Avainsanoja: Historia; Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläin- sekä kasvitutkimus; merieläimet; tieteen historia; eläintuotannon historia; hyönteiset ja nilviäiset; digitaaliset ihmistieteet; merihirviöt


Riitta-Marja Leinonen, FT, yliopisto-opettaja
Organisaatio: Oulun yliopisto, Kulttuuriantropologia
Yhteystiedot: riitta-marja.leinonen(at)oulu.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tein väitöskirjani aiheesta suomalainen hevoskulttuuri, hevostaidot sekä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus. Olen lisäksi tutkinut ihmisen ja hevosen suhdetta sodassa ja metsätöissä sekä hevosen kuolemaa.
Avainsanoja: antropologinen eläintutkimus, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, maallikkotieto ja tieteellinen tieto, hevoskulttuurit, hevostaidot.


Philip Line, PhD
Organisaatio: itsenäinen tutkija, väitöskirja Leedsin yliopistosta, UK
Yhteystiedot: philip.line(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe oli Ruotsin keskiajan historiasta. Koska olin kiinnostunut ihmisten ja eläinten suhteesta antiikin aikana, keskiajalla ja nykyaikana, tutkin samaan aikaan väitöskirjan kirjoittamisen kanssa keskiajan ihmisen suhdetta luontoon. Nyt teen tutkimustyötä keskiajan eläimiin liittyvästä aiheesta. Erityisesti olen kiinnostunut eri näkökulmien yhdistämisestä. Kirjoitan kirjaa keskiajan ihmisistä ja eläimistä modernin etiikan, sosiologisen tutkimuksen sekä neurotieteen valossa.
Avainsanoja: antiikki, keskiaika, eläimet, filosofia, eläinten moraaliset arvot, eläinten käyttäytymisen historia.


Annika Lonkila, FM, Nuorempi tutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, ympäristöpolitiikka. Työskentelen ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa.
Yhteystiedot: annika.lonkila(a)uef.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tutkin väitöskirjaprojektissani genomisten teknologioiden tuloa suomalaiseen lypsykarjanjalostukseen ja genomisen tiedon tuottamista. Tarkastelen markkinoiden rakentamista ja tuotteistamisen kysymyksiä bioteknologiseen tietoon liittyen, muutosten eettisiä ulottuvuuksia sekä vaikutuksia ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen ja suomalaiselle lypsykarjantuotannolle laajemmin.
Avainsanoja: bioteknologiat, genominen valinta, jalostus, nauta, lypsykarja, tuotteistaminen, markkinat, tieteen ja teknologian tutkimus


Lotta Luhtala, FM, väitöskirjatutkija
Organisaatio: Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Yhteystiedot: lotta.h.luhtala(at)utu.fi
Tutkimusprofiili: https://orcid.org/0000-0001-6910-4084
Tutkimusaihe: Väitöskirjani nimi ja aihe on The Theory and Method of Vegan Readership. Intersectional Connections in Vegan Fiction (suom. Vegaanilukijuuden teoria ja metodi. Intersektionaalisia yhteyksiä vegaanifiktiossa). Tutkin veganismin, ei-inhimillisten eläinten, sukupuolen ja ympäristön toisiinsakietoutuneita suhteita kotimaisessa ja kansainvälisessä vegaaniaihepiiriä käsittelevässä kaunokrjallisuudessa.
Avainsanoja: Veganismi, vegetarismi, eläinfilosofia, kriittinen eläintutkimus, ihmistieteellinen eläintutkimus, kirjallisuus, fiktiiviset eläimet, eläinten oikeudet, valtasuhteet, valtakulttuuri, vastakulttuuri, arvot, eettisyys, ekofeminismi, ekokritiikki, sukupuolet, eläinsuhde


Heta Lähdesmäki, FT
Organisaatio: Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: heta.lahdesmaki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirja käsittelee ihmisen ja suden välisestä valtasuhteesta 1900-luvun Suomessa. Tarkastelen ihmisten lisäksi myös susia vallankäyttäjinä, joten osallistun tutkimuksellani keskusteluun eläinten toimijuudesta.
Avainsanoja: valta, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, suojelu, metsästys, susikuva, eläinten toimijuus

EEVA NIKKILÄ, FM, tohtorikoulutettava
Verkkosivut: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/42424834
Avainsanoja: eläinhistoria, ihmistieteellinen eläintutkimus, sikatalous, kokemushistoria, siat, maatalous 


Tiina Ollila, FM
Verkkosivut: https://linktr.ee/tiinamolli
Avainsanoja: kriittinen eläintutkimus, kielenkäyttö, tuotantoeläimet, teurastaminen


Kreeta Ranki, YTT
Organisaatio: Turun yliopisto, filosofia
Yhteystiedot: kreeta.ranki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: filosofinen eläintutkimus, eläinten tietoisuus, eläinten ja ihmisen välinen ero, eläinten hyvinvointi


Outi Ratamäki, YTT, HTM, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Yhteystiedot: outi.ratamaki(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: eläinpolitiikka ja -oikeus, ympäristöpolitiikka ja -oikeus, suurpedot


Satu Raussi, FT
Organisaatio: Eläinten hyvinvointikeskus
Yhteystiedot: satu.raussi(at)luke.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: nauta, sosiaalinen käyttäytyminen, ihmisen ja naudan välinen suhde

PAULIINA RAUTIO, KT, kasvatustieteen dosentti
Organisaatio: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Tutkimusprofiili: https://www.oulu.fi/university/researcher/pauliina-rautio
Tutkimusaihe: Lapsuudet, eläinsuhteet ja monilajinen kasvatus. Johdan kahta lasten ja nuorten eläinsuhteisiin keskittyvää tutkimushanketta: AniMate (2018-2021) ja CitiRats (2020-2024) sekä toimin Oulun yliopiston profilointihankkeessa Biodiverse Anthropocenes (2021-2026) monilajisten yhteisöjen senioritutkijana. Tutkimusryhmääni kuuluu kasvatustieteilijöitä, ekologeja ja biologeja ja teemme yhteistyötä myös taiteilijoiden kanssa.  
Avainsanoja: Lapsuus, kansalaistiede, monilajisuus, ihmis-eläinsuhde 


Erika Ruonakoski, FT, yliopistonlehtori
Verkkosivuthttps://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/ruonakoski-erika
Avainsanoja: fenomenologia, eksistentialismi, kehollisuus, empatia, eron kokemus, kohtaaminen, ajallisuus

Miika Remahl, MA, PhD student
Organisation: University of Helsinki, Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Contact details: miika.remahl (at) helsinki.fi
Research profile: https://orcid.org/0000-0002-8625-7426
Research interests: The title of my dissertation is ‘The Image of Lion in Hunting Settings in Literary and Visual Sources in Hellenistic and Roman Imperial Times’. I study lions in hunting contexts in Roman literary sources and selectively in visual sources, which primarily focus on the mosaics and wall-paintings of Pompeii.
Keywords: ancient history, animal studies, art history, classical studies, cultural history, felines, lions, Pompeii studies, Roman history, Roman studies, staged hunts, venationes, zooarchaeology

Tarja Salmela, YTT, tutkijatohtori
Organisaatio: Lapin yliopisto, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)
Yhteystiedot: tarja.salmela@ulapland.fi, Twitter: @TarjaSalmela
Tutkimusprofiili: https://lacris.ulapland.fi/en/persons/tarja-salmela(e9935498-4ec9-4f90-89e6-b678b7185a74).htmlhttps://www.researchgate.net/profile/Tarja_Salmela
Tutkimusaihe: Olen taustaltani feministisistä teoriaperinteistä ammentava organisaatiotieteilijä. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa ”Matkailua lähelle – Uusmaterialistinen näkökulma” -hankkeessa (2019-2023) (www.ilarctic.com). Tutkimustani ohjaa vahvasti feministinen filosofia, erityisesti uusmaterialismi ja ekofeminismi. Työskentelen parhaillaan erityisesti monilajisen huolenpidon, kuoleman ja elämän rytmiikan käsitteiden ja -ilmiöiden parissa Suomen metsien monilajisissa yhteisöissä. Teen myös feminististä #anifemail -performanssitaidetta yhdessä kollegani Susanna Hastin kanssa.
Avainsanoja: ruumiillisuus, nukkuminen, ihminen, eläin, luonto, materiaalisuus, antroposentrisyys, posthumanismi, käytäntöteoria

TIINA SALMIA, FM, tohtorikoulutettava
Verkkosivut: https://orcid.org/0000-0002-3810-3019 
Avainsanoja: eläimet; omakuvat; selfiet; valokuva; uusmaterialismi; posthumanismi; kehollisuus; toimijuus


Nora Schuurman, YTT, tutkijatohtori, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Yhteystiedot: nora.schuurman(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: http://www.uef.fi/ktl/nora_schuurman
Tutkimusaihe: Valmistanut väitöskirjan otsikolla ”Hevoset hevosina”: Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta (2012).
Avainsanoja: eläinsuhde, hevosten pito, hevoset, tieto, asiantuntijuus, eläinten hyvinvointi


Pirjo Suvilehto, Dosentti, kirjallisuus, FT, kirjailija, senior lecturer
Organisaatio: Oulun yliopisto
Yhteystiedot: pirjo.suvilehto(at)oulu.fi
Tutkimusaihe: eläimet lastenkirjallisuudessa, eläin sanataide-aktiviteeteissa ja ponitallikontekstissa, eläimet ja kirjallisuusterapia, eläin taideaktiviteeteissa kanssakulkijana, pienen lapsen eläinkontaktit


Taina Syrjämaa, FT, professori
Organisaatio: Turun yliopisto, yleinen historia
Yhteystiedot: taisyr(at)utu.fi
Tutkimusaihe: Johdan Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Animal Agency in Human Society. Finnish Perspectives, 1890-2040 (animalagency.utu.fi). Oma tutkimukseni keskittyy ihmisten ja lemmikkieläinten materiaalisesti välittyneisiin suhteisiin ja niiden muutoksiin 1800-luvun lopulta lähtien.
Avainsanoja: lemmikkieläimet, historia, eläinten toimijuus, kaupunkihistoria, kulutuskulttuuri, tilallisuus


Linda Tallberg, KTT, tutkija
Organisaatio: Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation.
Tutkimusprofiili:https://scholar.google.fi/citations?user=oNJnkk0AAAAJ&hl=fi
Tutkimusaihe: Animal Organisation Studies; Animals at work; Posthuman business studies
Avainsanoja: animal work, animal shelters, affect, care, posthumanism, business ethics, academic activism, critical animal studies, responsible organising.


Sari Ung-Lanki, YTM, jatko-opiskelija
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteystiedot: sari.ung-lanki(at)jyu.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirja tekeillä aiheesta ”Human-animal boundaries and boundary work in modern biotechnology”
Avainsanoja: Ihminen, eläin, eronteot, bio- ja geeniteknologia, posthumanismi, yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus


Salla Tuomivaara, YTT, sosiologi
Verkkosivut: https://sallatuomivaara.net/
Avainsanoja: kriittinen eläintutkimus, toiseuttaminen, ihminen–eläin -eronteko, posthumanismi, antroposentrismi, eläinkäsitykset, sosiologinen eläintutkimus

HELINÄ ÄÄRI, FM, tohtorikoulutettava
Verkkosivut: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/27753693?auxfun=&lang=fi_FI 
Avainsanoja: kanat, broilerintuotanto, liha, eläintuotanto, kirjallisuudentutkimus, hoiva, huolenpito, etiikka, estetiikka, ekofeminismi, ekokritiikki, kriittinen eläintutkimus


Ykes logo
%d bloggaajaa tykkää tästä: