Alan tutkijoita

Tästä listasta löydät tietoa tutkijoista, jotka ovat seuran jäseniä ja tekevät tutkimusta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen alueella.

Seuran jäsenet saavat esittelytietonsa sivustolle ottamalla yhteyttä nettivastaava Heidi Mikkolaan (hmmikk (at) utu.fi).Roni Grén, FT, modernin taidehistorian ja taideteorian dosentti
Organisaatio: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, taidehistoria
Yhteystiedot: roni.gren (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Post doc -tutkimus eläimen kuvan asemasta modernissa taideteoriassa.
Avainsanoja: Taideteoria, estetiikka, moderni aika, eläintaide, eläinkäsitykset, mannermainen filosofia


Taija Kaarlenkaski, FT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, suomen kieli ja kulttuuritieteet / perinteentutkimus
Yhteystiedot: taija.kaarlenkaski (at) uef.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Valmistanut väitökirjan aiheesta “Kertomuksia lehmästä – tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta kirjoituskilpailuteksteissä”
Avainsanoja: Ihmisen ja lehmän kulttuuriset suhteet, sukupuolittuneet eläinsuhteet, kirjoituskilpailuaineistot


Iiris Kasanen, ELT, eläinlääkäri ja tutkija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Koe-eläinkeskus
Yhteystiedot: iiris.kasanen (at) uef.fi
Tutkimusaihe: Teen tutkimustyötä koe-eläinten hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Erityisesti olen kiinnostunut luonnontieteellisen ja eettisen näkökulman yhdistämisestä.
Avainsanoja: rat, diet board, welfare, dietary restriction


Leena Koivusilta, FT, VTM, professori, sosiaalipolitiikan (erityisesti terveyden eriarvoisuuden) dosentti
Organisaatio: Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteystiedot: leena.koivusilta (at) utu.fi
Tutkimusaihe: Lemmikkien merkitys terveydelle
Avainsanoja: lemmikki, terveys, terveyden eriarvoisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eläimet ruoan kotitarvetuotannossa


Tua Korhonen, FT, Kreikan kirjallisuuden dosentti
Organisaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos (Antiikin kielet ja kulttuurit)
Tutkimusprofiili: TUHAT-tietokanta
Tutkimusaihe: Empathising with the Non-Human Other in Ancient Greek Literature, jossa toisena tutkijana on FT Erika Ruonakoski (http://animalsinantiquity.wordpress.com).
Olen aiemmin tutkinut sivutöinä mm. antiikin vegetarianismia ja rakkautta eläimiin. Uusimmat julkaisuni koskevat eläinten toiseutta antiikin Kreikassa sekä eläimiin sekaantumisen käsitettä antiikin kulttuurissa.
Avainsanoja: antiikin kulttuuri, eläinkäsitykset, ihmisen ja eläimen kohtaaminen


Tarja Koskela, OTT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteet
Yhteystiedot: tarja.s.koskela(at)elisanet.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe on oikeusprosessit eläinasioissa. Tarkastelen erityisesti viranomaisten yhteistyötä, asiantuntijoiden asemaa ja täytäntöönpanon erityiskysymyksiä rikos- ja hallintoprosesseissa.
Avainsanoja: Eläinsuojelurikos, eläinsuojeluviranomaiset, viranomaisten yhteistyö, asiantuntijuus, kiireelliset toimenpiteet, takavarikko, menettämisseuraamus, eläintenpitokielto


Saara Kupsala, YTT, tutkijatohtori
Organisaatio: Helsingin yliopisto, Kulttuurien osasto, sukupuolentutkimus
Yhteystiedot:  saara.kupsala (at) helsinki.fi
Tutkimusprofiili: ResearchGate
Tutkimusaihe: Tutkimukseni on kohdistunut  tuotantoeläinten asemaan sosiologisen eläintutkimuksen näkökulmista. Tutkin väitöskirjassani (Itä-Suomen yliopisto, 2019) suomalaisten suhtautumista tuotantoeläimiin ja eläinten käyttöön ruokana. Olen myös tutkinut lihateollisuuden viestintää kriittisen eläintutkimuksen näkökulmista. Nykyisessä tutkimuksessani tarkastelen vegaaniruokaan liittyviä neuvotteluja joukkoruokailun kontekstissa.
Avainsanoja: Sosiologinen eläintutkimus, kriittinen eläintutkimus, tuotantoeläinten asema


Otto Latva, FT, Tutkimuspäällikkö
Organisaatio: Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: otto.latva (at) utu.fi
TutkimusprofiiliAcademia, Åbo Academi, Turun yliopisto
Tutkimusaihe: Latva on kulttuuriseen eläintutkimukseen sekä meri- ja ympäristöhistoriaan erikoistunut historioitsija. Hän julkaissut useita kirjoituksia koskien sekä ihmisten ja merieläinten jaettua menneisyyttä että historiallisia käsityksiä merenalaisesta maailmasta.
Avainsanoja: Jättiläiskalmari, merieläimet, syvämeri, menneisyyden eläinkäsitykset, tunteiden historia, tuntemattoman kohtaaminen, ihmisen ja eläimen kohtaaminen, toiseus, mentaliteettihistoria, mytologia versus tiede.


Riitta-Marja Leinonen, FT, yliopisto-opettaja
Organisaatio: Oulun yliopisto, Kulttuuriantropologia
Yhteystiedot: riitta-marja.leinonen(at)oulu.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tein väitöskirjani aiheesta suomalainen hevoskulttuuri, hevostaidot sekä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus. Olen lisäksi tutkinut ihmisen ja hevosen suhdetta sodassa ja metsätöissä sekä hevosen kuolemaa.
Avainsanoja: antropologinen eläintutkimus, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, maallikkotieto ja tieteellinen tieto, hevoskulttuurit, hevostaidot.


Philip Line, PhD
Organisaatio: itsenäinen tutkija, väitöskirja Leedsin yliopistosta, UK
Yhteystiedot: philip.line(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe oli Ruotsin keskiajan historiasta. Koska olin kiinnostunut ihmisten ja eläinten suhteesta antiikin aikana, keskiajalla ja nykyaikana, tutkin samaan aikaan väitöskirjan kirjoittamisen kanssa keskiajan ihmisen suhdetta luontoon. Nyt teen tutkimustyötä keskiajan eläimiin liittyvästä aiheesta. Erityisesti olen kiinnostunut eri näkökulmien yhdistämisestä. Kirjoitan kirjaa keskiajan ihmisistä ja eläimistä modernin etiikan, sosiologisen tutkimuksen sekä neurotieteen valossa.
Avainsanoja: antiikki, keskiaika, eläimet, filosofia, eläinten moraaliset arvot, eläinten käyttäytymisen historia.


Annika Lonkila, FM, Nuorempi tutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, ympäristöpolitiikka. Työskentelen ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa.
Yhteystiedot: annika.lonkila(a)uef.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tutkin väitöskirjaprojektissani genomisten teknologioiden tuloa suomalaiseen lypsykarjanjalostukseen ja genomisen tiedon tuottamista. Tarkastelen markkinoiden rakentamista ja tuotteistamisen kysymyksiä bioteknologiseen tietoon liittyen, muutosten eettisiä ulottuvuuksia sekä vaikutuksia ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen ja suomalaiselle lypsykarjantuotannolle laajemmin.
Avainsanoja: bioteknologiat, genominen valinta, jalostus, nauta, lypsykarja, tuotteistaminen, markkinat, tieteen ja teknologian tutkimus


Lotta Luhtala, FM, väitöskirjatutkija
Organisaatio: Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
Yhteystiedot: lotta.h.luhtala(at)utu.fi
Tutkimusprofiili: https://orcid.org/0000-0001-6910-4084
Tutkimusaihe: Väitöskirjani nimi ja aihe on The Theory and Method of Vegan Readership. Intersectional Connections in Vegan Fiction (suom. Vegaanilukijuuden teoria ja metodi. Intersektionaalisia yhteyksiä vegaanifiktiossa). Tutkin veganismin, ei-inhimillisten eläinten, sukupuolen ja ympäristön toisiinsakietoutuneita suhteita kotimaisessa ja kansainvälisessä vegaaniaihepiiriä käsittelevässä kaunokrjallisuudessa.
Avainsanoja: Veganismi, vegetarismi, eläinfilosofia, kriittinen eläintutkimus, ihmistieteellinen eläintutkimus, kirjallisuus, fiktiiviset eläimet, eläinten oikeudet, valtasuhteet, valtakulttuuri, vastakulttuuri, arvot, eettisyys, ekofeminismi, ekokritiikki, sukupuolet, eläinsuhde


Heta Lähdesmäki, FT
Organisaatio: Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: heta.lahdesmaki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirja käsittelee ihmisen ja suden välisestä valtasuhteesta 1900-luvun Suomessa. Tarkastelen ihmisten lisäksi myös susia vallankäyttäjinä, joten osallistun tutkimuksellani keskusteluun eläinten toimijuudesta.
Avainsanoja: valta, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, suojelu, metsästys, susikuva, eläinten toimijuus


Tiina Ollila, FM
Organisaatio: Turun yliopisto, sukupuolentutkimus
Yhteystiedot: tiina.m.ollila (at) utu.fi
Tutkimusaihe: Olen tehnyt opinnäytetyöt teurastamiseen liittyvistä teksteistä. Pro gradu -tutkielma ”Halal-lihaa ja näkymätön kuolema : tekstintutkimus Suomessa vuonna 2016 julkaistuista teurastamiseen liittyvistä julkisista teksteistä” käsittelee teurastamista ja tuotantoeläimen kuolemaa. Väitöskirja käsittelee käsittelee tuotannossa pidettävien eläinten teurastukseen liittyviä käytänteitä, diskursseja ja affekteja. 
Avainsanoja: Kriittinen eläintutkimus, ekofeminismi, tuotantoeläimet, teurastaminen


Kreeta Ranki, YTT
Organisaatio: Turun yliopisto, filosofia
Yhteystiedot: kreeta.ranki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: filosofinen eläintutkimus, eläinten tietoisuus, eläinten ja ihmisen välinen ero, eläinten hyvinvointi


Outi Ratamäki, YTT, HTM, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Yhteystiedot: outi.ratamaki(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: eläinpolitiikka ja -oikeus, ympäristöpolitiikka ja -oikeus, suurpedot


Satu Raussi, FT
Organisaatio: Eläinten hyvinvointikeskus
Yhteystiedot: satu.raussi(at)luke.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: nauta, sosiaalinen käyttäytyminen, ihmisen ja naudan välinen suhde

PAULIINA RAUTIO, KT, kasvatustieteen dosentti
Organisaatio: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Tutkimusprofiili: https://www.oulu.fi/university/researcher/pauliina-rautio
Tutkimusaihe: Lapsuudet, eläinsuhteet ja monilajinen kasvatus. Johdan kahta lasten ja nuorten eläinsuhteisiin keskittyvää tutkimushanketta: AniMate (2018-2021) ja CitiRats (2020-2024) sekä toimin Oulun yliopiston profilointihankkeessa Biodiverse Anthropocenes (2021-2026) monilajisten yhteisöjen senioritutkijana. Tutkimusryhmääni kuuluu kasvatustieteilijöitä, ekologeja ja biologeja ja teemme yhteistyötä myös taiteilijoiden kanssa.  
Avainsanoja: Lapsuus, kansalaistiede, monilajisuus, ihmis-eläinsuhde 


Erika Ruonakoski, FT, yliopistonlehtori
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteystiedot: erika.e.ruonakoski(at)jyu.fi; erika.ruonakoski(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani Eläimen tuttuus ja vieraus (2011) valaisi empaattista, kehollista suhdetta eläimiin fenomenologisen filosofian näkökulmasta. Sen jälkeen osallistuin monitieteiseen hankkeeseen, joka selvitti kreikkalaisen kirjallisuuden eläinkuvaa. Tällä hetkellä tutkin antroposentrismin ja androsentrismin välisiä yhteyksiä eksistentialistisessa filosofiassa.
Avainsanoja: fenomenologia, eksistentialismi, kehollisuus, empatia, eron kokemus, kohtaaminen, Merleau-Ponty, Beauvoir


Maria Helena Saari, MA, jatko-opiskelija
Organisaatio: Universitat Autonoma de Barcelona, Master in Animal Law and Society. Derechoanimal.info Research Group (www.derechoanimal.info)
Yhteystiedot: mariahelenasaari(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Tutkin eläinten eettistä asemaa nyky-yhteiskunnassa, sekä eri maiden lakijärjestelmissä. Gradussani tutkin humane educationin roolia eläinten aseman parantamisessa, sekä arvomaailman muuttamisessa pitkällä tähtäimellä, välineenä, jolla voidaan muuttaa eläinten representaatiota ja edesauttaa positiivista ihmisen ja eläimen välistä suhdetta.
Avainsanoja: humane education, eläinetiikka, eläinoikeudet, eläinten moraalinen ja laillinen asema, ihmisen ja eläimen välinen suhde, empatia, eläinten representaatio


Tarja Salmela, YTT, tutkijatohtori
Organisaatio: Lapin yliopisto, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)
Yhteystiedot: tarja.salmela@ulapland.fi, Twitter: @TarjaSalmela
Tutkimusprofiili: https://lacris.ulapland.fi/en/persons/tarja-salmela(e9935498-4ec9-4f90-89e6-b678b7185a74).htmlhttps://www.researchgate.net/profile/Tarja_Salmela
Tutkimusaihe: Olen taustaltani feministisistä teoriaperinteistä ammentava organisaatiotieteilijä. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa ”Matkailua lähelle – Uusmaterialistinen näkökulma” -hankkeessa (2019-2023) (www.ilarctic.com). Tutkimustani ohjaa vahvasti feministinen filosofia, erityisesti uusmaterialismi ja ekofeminismi. Työskentelen parhaillaan erityisesti monilajisen huolenpidon, kuoleman ja elämän rytmiikan käsitteiden ja -ilmiöiden parissa Suomen metsien monilajisissa yhteisöissä. Teen myös feminististä #anifemail -performanssitaidetta yhdessä kollegani Susanna Hastin kanssa.
Avainsanoja: ruumiillisuus, nukkuminen, ihminen, eläin, luonto, materiaalisuus, antroposentrisyys, posthumanismi, käytäntöteoria


Nora Schuurman, YTT, tutkijatohtori, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Yhteystiedot: nora.schuurman(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: http://www.uef.fi/ktl/nora_schuurman
Tutkimusaihe: Valmistanut väitöskirjan otsikolla ”Hevoset hevosina”: Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta (2012).
Avainsanoja: eläinsuhde, hevosten pito, hevoset, tieto, asiantuntijuus, eläinten hyvinvointi


Pirjo Suvilehto, Dosentti, kirjallisuus, FT, kirjailija, senior lecturer
Organisaatio: Oulun yliopisto
Yhteystiedot: pirjo.suvilehto(at)oulu.fi
Tutkimusaihe: eläimet lastenkirjallisuudessa, eläin sanataide-aktiviteeteissa ja ponitallikontekstissa, eläimet ja kirjallisuusterapia, eläin taideaktiviteeteissa kanssakulkijana, pienen lapsen eläinkontaktit


Taina Syrjämaa, FT, professori
Organisaatio: Turun yliopisto, yleinen historia
Yhteystiedot: taisyr(at)utu.fi
Tutkimusaihe: Johdan Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Animal Agency in Human Society. Finnish Perspectives, 1890-2040 (animalagency.utu.fi). Oma tutkimukseni keskittyy ihmisten ja lemmikkieläinten materiaalisesti välittyneisiin suhteisiin ja niiden muutoksiin 1800-luvun lopulta lähtien.
Avainsanoja: lemmikkieläimet, historia, eläinten toimijuus, kaupunkihistoria, kulutuskulttuuri, tilallisuus


Linda Tallberg, KTT, tutkija
Organisaatio: Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation.
Yhteystiedot: linda.tallberg(at)hanken.fi
Tutkimusaihe: My PhD dissertation, Processing Puppies – an animal shelter ethnography, focused on the emotional conflict of shelter employees dealing with the caring-killing paradox in their everyday work. In my current research I am also focusing on the emotions of working with animal in organisations.
Avainsanoja: Emotions in organisations, animal shelters, animals at work, dirty work, positive organisational scholarship, emotional disconnect, paradox, compassion fatigue, wellbeing.


Sari Ung-Lanki, YTM, jatko-opiskelija
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteystiedot: sari.ung-lanki(at)jyu.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirja tekeillä aiheesta ”Human-animal boundaries and boundary work in modern biotechnology”
Avainsanoja: Ihminen, eläin, eronteot, bio- ja geeniteknologia, posthumanismi, yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus


Salla Tuomivaara, YTT, sosiologi
Organisaatio: Turun yliopisto, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
Yhteystiedot: sallatuomiva (at) gmail.com, https://sallatuomivaara.net/
Tutkimusaihe: Olen yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta laajasti ja erityisesti ihmisen ja eläimen välisen eronteon yhteiskunnallis-kulttuurisesta merkityksestä kiinnostunut sosiologi. Vuonna 2018 valmistuneessa väitöskirjassani Searching for the roots of exclusion: animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim tutkin sosiologian eläinkäsityksen muotoutumista sosiologian varhaisvaiheessa ja etsin syitä eläinten näkymättömyydelle sosiologian perinteessä. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaani löyhästi pohjautuvaa eläinkäsitysten muotoutumista käsittelevää suomenkielistä kirjaa, jonka työnimi on Eronteon jäljet. Vuoden 2020 aikana aloitan työskentelyn Elisa Aaltolan johtamassa ja Koneen Säätiön rahoittamassa Voiko eläintä kertoa? –tutkimushankkeessa. Tutkin hankkeessa yhteiskuntatieteellistä tapaa kertoa eläin ja ihmisten ja muiden eläinten suhde.
Avainsanoja: kriittinen eläintutkimus, toiseuttaminen, ihminen–eläin -eronteko, posthumanismi, antroposentrismi, eläinkäsitykset, sosiologinen eläintutkimus


Ykes logo
%d bloggaajaa tykkää tästä: