Seura

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) tarkoituksena on edistää yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä eläintutkimusta sekä toimia alan tutkimusta tai opintoja harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Eläimiin liittyvä tutkimus on saanut Suomessa vahvan jalansijan yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa. Tällä tutkimusalalla tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti eläinten ja ihmisten välisiä suhteita.

Seuran juuret ulottuvat vuoteen 2004, jolloin perustettiin yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen verkosto. Seura perustettiin vuonna 2009. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Se järjestää vuosittain Eläintutkimuspäivät-konferenssin sekä julkaisee tieteellistä aikakauslehteä Trace – Finnish Journal on Human–Animal Studies. Seura tiedottaa eläintutkimuksen alan konferensseista, julkaisuista, väitöksistä jne. Twitter-tilinsä ja Facebook-sivustonsa kautta. Seura myös ylläpitää sähköpostilistaa, joka tarjoaa keskusteluyhteyden alan tutkijoille ja opiskelijoille. Sähköpostilistalle voit liittyä täältä.

Seura toivottaa jäsenikseen tervetulleeksi kaikki eläinten, ihmisten, kulttuurin ja yhteiskunnan välisistä suhteista kiinnostuneet tutkijat ja opiskelijat, lähestymistavasta tai tieteenalasta riippumatta. Tarkempaa tietoa jäseneksi liittymisestä löydät täältä.

Lisätietoja seuran toiminnasta: Puheenjohtaja Tiina Salmia, sähköposti: tiina.salmia(at)utu.fi