Eläimen luonto – Eläintutkimuspäivät 2022

Aika: 4.–6.4.2022
Paikka: Turun yliopisto ja etänä
Kielet: suomi ja englanti
Osallistumismaksu: Ei-jäsenet 25 €, Perustutkinto-opiskelijat 15 €
YKES:n ja TYKE:n jäsenet 0€
Järjestäjät: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) ja Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

https://www.facebook.com/events/3124913774445222

Vuoden 2022 Eläintutkimuspäivien teema “Eläimen luonto” kutsuu tarkastelemaan niitä moninaisia tapoja, joilla eläimet, luonto ja luonnollisuus liitetään kulttuurissa ja yhteiskunnassa yhteen. Miten näitä kytköksiä tuotetaan ja toisaalta haastetaan arkipäivän tilanteissa ja puhetavoissa? Entä esimerkiksi taiteessa ja politiikassa?

Luonnon käsitettä on hyödynnetty, mutta myös purettu ja merkityksellistetty uudelleen ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Mistä siis ylipäätään puhumme, kun puhumme luonnosta tai luonnollisuudesta? Millaisia merkityksiä luonto saa eläimistä puhuttaessa eri konteksteissa, esimerkiksi ympäristönsuojelussa, koti- ja lemmikkieläinten kohdalla tai tehotuotannossa? Mitä vallankäytön muotoja luonnollisuuden määrittelyyn kytkeytyy? Luonnon monimuotoisuus hupenee, ja luonnonvaraisten eläinten erilaiset elinympäristöt muuttuvat ympäristönmuutosten seurauksena. Mitä tarkoittavat luonto tai luontokulttuurit eläinten elinympäristönä? Miten huomioida eläinten omaa toimijuutta luontoa koskevissa kysymyksissä?

Keynote-luennoitsijat

Cecilia Åsberg (Linköping University, Ruotsi) on luonnollisuuden ja ei-inhimillisen kysymyksiin perehtynyt monitieteinen tutkija. Åsberg toimii sukupuolen, luonnon ja kulttuurin tutkimuksen professorina Linköpingin yliopistossa. Hän on feministiseen posthumanismiin keskittyvän tutkimusryhmän The Posthumanist Hubin perustaja ja toimii myös ryhmän johtajana.

Karoliina Lummaa (Turun yliopisto, Suomi) on humanistiseen ympäristötutkimukseen erikoistunut kirjallisuudentutkija. Hän on kirjoittanut muun muassa suomalaisesta linturunoudesta ja antroposeenin kysymyksistä, sekä toimittanut artikkelikokoelmia posthumanistisesta kirjallisuudentutkimuksesta. Lummaa työskentelee Turun yliopiston ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa TIASissa ja itsenäisessä BIOS-tutkimusyksikössä.

Tutkimuspäiville voi osallistua paikan päällä Turun yliopistossa tai etäyhteydellä.Animal Nature – Annual conference of the Finnish Society for Human-Animal Studies

Dates: April 4th–6th, 2022
Location: University of Turku, Finland, and online
Languages: Finnish and English
Participation fee: € 25, Students 15 € (Members of YKES or TYKE € 0)
Organizers: The Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and Turku Human-Animal Studies Network (TYKE).

https://www.facebook.com/events/3124913774445222

The theme of the 2022 annual conference is Animal Nature. This theme directs our focus to the diverse ways in which animals, nature and naturalness are connected and entangled culturally and societally. And in specific to the ways in which these connections are both produced and challenged in everyday practices and discourses, or as part of cultural and societal institutions such as art or politics.

The concept of nature has been utilized but also deconstructed and reconstructed repeatedly in human and social sciences. What do we then talk about when we talk about nature or naturalness? What are the meanings attached to the concepts of nature and natural in different contexts such as environmental conservation, the keeping of livestock or companion animals, or at the level of the animal industrial complex? What are the forms of power embedded in defining what is natural? The biodiversity is declining, and the habitats of wildlife are changing due to environmental crises. What do then nature or naturecultures mean as living environments of animals? And how could we take into account animal agency in considering questions of nature and naturalness?

You can participate in the conference in person in Turku or online. The conference is organised in co-operation with Turku Human-Animal Studies Network (TYKE).

Keynote speakers

Cecilia Åsberg (Linköping University, Sweden) is a multidisciplinary scholar, who investigates questions of naturalness and more-than-human issues. She is a professor of Gender, nature, culture at Linköping University and the founder and director of The Posthumanities Hub, a research group focused on feminist posthumanities.

Karoliina Lummaa (University of Turku, Finland) is a literary scholar specialized in environmental humanities. She has written about, for example, birds in Finnish poetry and questions of the Anthropocene. She has also co-edited collections of posthumanism and literature studies. Lummaa works as a researcher at the Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) and at an independent BIOS Research Unit.

PROGRAMME // OHJELMA

KEYNOTE LECTURERS // KEYNOTE-LUENNOITSIJAT

CONTACT INFO // YHTEYSTIEDOT

%d bloggaajaa tykkää tästä: