CALL FOR ABSTRACTS // ABSTRAKTIKUTSU


Thank you! Call for abstracts is now closed!
//
Kiitos! Abstraktikutsu on sulkeutunut!


CONTENTS // SISÄLLYS

Call for abstracts in English

Abstraktikutsu suomeksi

Workshops // Työryhmäkuvaukset


CALL FOR ABSTRACTS

Metamorphosis. The Seminar for Human–Animal Studies in Turku, Finland 3.4.–4.4.2020

Deadline for abstracts: February 7th, 2020

The annual Seminar for Human–Animal Studies will be organized in Turku, Finland on 3.4.–4.4.2020. The Seminar is jointly organized by the Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and the Turku Human-Animal Studies Network (TYKE). 

The theme for this year’s Seminar is Metamorphosis. The world has always undergone changes but currently these seem to be faster and more drastic than before – irrevocable even. Biodiversity is under threat and the climate crisis, with its manifold effects, is transforming the world as we know it. Thus, the everyday interactions of humans and other animals are also shifting. The roles of animals in society are under metamorphosis and these changes are not necessarily for the better. Additionally, Human-Animal Studies as a field and discipline is also constantly transforming itself, evolving and becoming more widely known and accepted – and more important than ever before.

We are pleased to introduce a new concept, as the 2020 Seminar is different than before: it consists of specific workshops rather than conference streams. Some workshops offer traditional presentations, while others will focus on working on texts in progress. In the workshops, we will for instance discuss participants’ own work-in-progress academic texts or creative/artistic contributions in efforts to develop the participants’ work further. As usual, the Seminar-program also includes keynote lectures by invited speakers within the human-animal studies field, the annual meeting of Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and a conference dinner.

The Seminar for Human–Animal Studies is bilingual (Finnish and English). This year a strong undercurrent is interweaving science and art. Our keynote lecturers this year are Dr. Nora Schuurman (Docent in Animal Geography, European and World History, University of Turku, Finland) and Dr. Salla Tuomivaara (Sociology, University of Turku, Finland). Both are central founding figures of the Finnish Human-Animal Studies field. 

Process and important dates

Please read through the workshop descriptions below, and choose the most suitable for your research or artistic interests. You should submit your extended abstract, with a short bio of max. 500 words, to the workshop organizers before February 7th, 2020. Each workshop is unique, and thus, each may have slightly different instructions and procedures. However, the general schedule is as follows (please note it is a rather tight schedule):

 • Abstract deadline: February 7th, 2020
 • Decisions on approval/rejection of the abstracts: February 17th, 2020
 • Deadline for submission of texts or other workshop contributions/materials (e.g. art project descriptions): March 20th, 2020 to the workshop organizers (note: this deadline is strict)
 • Registration deadline: March 23rd, 2020
 • Seminar for Human–Animal Studies: 3.4.–4.4.2020
 • Conference dinner: 3.4.2020 

The submitted workshop texts can be as work-in-progress. The workshops have an atmosphere of academic and artistic trust, so each participant’s work will be treated with respect and collegial confidentiality. The workshops are, as a rule of thumb, open to all registered Seminar participants. Unless otherwise specified by workshop leaders, texts should be around 5-6 pages long (approximately 1800 words). 

Depending on the set-up of the workshop you intend to participate in, you may be asked to act as a reviewer or opponent for someone else’s work in order to stimulate discussion. You may even be asked to read all the accepted papers. At the very least, be prepared to read the abstracts of all your workshop participants. The abstracts will be published online before the Seminar.

If you have any questions, please contact the workshop organizers, or YKES representative Eeva Kuikka at eeva.kuikka@tuni.fi

Content

Please note that we do not accept any work that supports harm or actively endorses violence to animals. If unsure about this, please contact us at YKES or your workshop organizers. 

Location and travel 

The Seminar is held at the Sirkkala campus area of the University of Turku, Kaivokatu 12, Turku, Finland. (Campus map: https://helppopas.fi/map/minerva-sirkkalan-kasarmialue)

We will make suggestions on accommodation alternatives and how to get to Turku after the abstract deadline. 

Turku is a well-known university town within easy reach of the capital of Finland, Helsinki. It takes approximately 2.5 hours by train and the city is an old medieval town known for its old cathedral, castle and cobble streets. Turku is by the ocean and a gateway to the famous Finnish archipelago. Learn more about this fascinating destination here:
https://www.visitfinland.com/article/turku/ 

Fees and financial aspects

The Seminar registration fees cover our expenses for organizing the annual Seminar. The registration fees are as follows:

 • 25 € is the regular registration fee
 • 10 € for Master’s students who are not members of YKES or TYKE
 • 0 € for members of YKES 
 • 0 € for members of TYKE
 • 0 € for Master’s students from the University of Turku
 • 0 € for workshop organizers

The last registration day is March 23rd, 2020

A conference dinner (self-paid) will be organized on April 3rd in the evening – more detailed information will be available closer to the event.

Please note that we are unable to pay or reimburse conference delegates or workshop leaders for travel, accommodation, food or time involved in participating at the 2020 Seminar, except for the daily coffee breaks which are free for Seminar participants.

More information about the organizers


ABSTRAKTIKUTSU (CFA)

Muodonmuutoksia. Eläintutkimuspäivät Turussa 3.4.–4.4.2020

Abstraktien deadline 7.2.2020

Tänä keväänä vuotuiset Eläintutkimuspäivät järjestetään Turussa 3.–4.4.2020. Päivät ovat Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES)  sekä Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkoston (TYKE) yhteistyönä järjestämät. 

Päivien teemana on Muodonmuutoksia – Metamorphoses. Muutos on aina ollut maailmassa jatkuvaa, mutta nykyään monet muutoksista tuntuvat tapahtuvan kiihtyvällä nopeudella ja kohdistuvan yhä perustavanlaatuisempiin elinolosuhteisiin. Ympärillämme on peruuttamattomuuden tuntua. Lajikato, ilmastokriisi ja sen erilaiset kerrannaisvaikutukset muuttavat ympäristöä ja maailmaa sellaisena, kuin olemme sen tunteneet. Tämä vaikuttaa myös ihmisten ja muiden eläinten arkiseen kanssakäymiseen. Eläinten asema yhteiskunnassa on myös jatkuvassa muodonmuutoksessa, eivätkä muutokset aina suuntaudu parempaan. Lisäksi ihmistieteellinen eläintutkimus tieteenalana muuttaa myös jatkuvasti itseään, kehittyy ja yleistyy tullen yhä laajemmin tunnustetuksi tutkimusnäkökulmaksi. Ihmistieteellinen eläintutkimus onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.

Meillä on ilo esitellä jotakin uutta. Vuoden 2020 päivät nimittäin poikkeavat totutusta formaatista, sillä ne koostuvat sessioiden sijaan työpajoista. Osassa työpajoista pidetään tieteellisiä esitelmiä ja osa keskittyy tekstien työstämiseen. Työpajoissa mm. keskustellaan osanottajien akateemisista teksteistä ja taiteellisista töistä. Osanottajien kontribuutiot voivat olla myös keskeneräisiä ja pääajatuksena on tekstien ja töiden kehittäminen saadun palautteen pohjalta. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös kutsuttujen esiintyjien keynote-luentoja, Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) vuosikokous ja iltaohjelmaa konferenssi-illallisineen.

Eläintutkimuspäivät ovat viime vuoden tapaan kaksikieliset – tarjolla on sekä englanninkielisiä että suomenkielisiä työpajoja. Tänä vuonna ohjelmassa näkyy myös tieteen ja taiteen yhdistäminen. Keynote-luennoitsijoina ovat pitkään eläintutkimuksen saralla vaikuttaneet YTT, akatemiatutkija, eläinmaantieteen dosentti Nora Schuurman (Turun yliopisto) ja YTT, sosiologi Salla Tuomivaara (Turun yliopisto). 

Aikataulu ja käytännön asiat 

Luettuasi alla olevat työpajojen kuvaukset, voit valita niistä omiin tutkimuksellisiin tai taiteellisiin kiinnostuksenkohteisiisi parhaiten sopivan ryhmän. Ole hyvä ja lähetä ohjeiden mukainen abstrakti suoraan työryhmän organisoijille. Abstraktin pituus on enintään 500 sanaa, ja sen tulee sisältää myös lyhyt bio. Abstraktien viimeinen lähetyspäivä on 7.2.2020. Työryhmät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niiden ohjeistukset saattavat poiketa hieman toisistaan. Yleinen aikataulu on kuitenkin seuraavanlainen (huomioikaa melko tiukka aikataulutus!):

 • Abstraktien deadline 7.2.2020
 • Tiedot hyväksytyistä/hylätyistä päätöksistä 17.2.2020
 • Lähetä tekstisi tai muut tarvittavat materiaalisi (esim. luovien projektien kuvaukset) työpajan organisoijille viimeistään 20.3.2020 (huom! tämä on ehdoton takaraja!)
 • Viimeinen rekisteröitymispäivä on 23.3.2020
 • Eläintutkimuspäivät  3.4.–4.4.2020
 • Konferenssi-illallinen 3.4.2020

Työpajaan lähettämäsi teksti voi hyvinkin olla keskeneräisessä työstämisvaiheessa oleva. Työpajoissa vallitsee hyvien akateemisten ja taiteellisten tapojen mukainen kunnioitus ja luottamuksellisuus. Työpajat ovat avoimia kaikille päivien rekisteröityneille osanottajille. Jos työryhmäkuvauksessa ei erikseen mainita tekstin pituutta, tulee sen olla noin 5–6 sivua pitkä (noin 1800 sanaa).

Mikäli työpajanne vetäjät niin haluavat, voidaan työpajassanne valita osallistujien keskuudesta opponentit jokaiselle paperille keskustelun virittämiseksi. Riippuen työpajasta, valmista tekstiä eivät siis välttämättä lue kaikki pajaan osallistuvat, mutta abstraktit annetaan kaikkien osallistujien luettavaksi. Abstrakteista koostetaan lisäksi abstraktikirja, joka jaetaan tutkimuspäivien osallistujille. 

Mahdolliset kysymykset voi lähettää joko työryhmien järjestäjille suoraan, tai YKES:n edustajalle Eeva Kuikalle osoitteeseen eeva.kuikka@tuni.fi.  

Sisällöstä

Huomioikaa, että Eläintutkimuspäiville ei hyväksytä papereita, jotka kannattavat tai edistävät eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa ja eläinten vahingoittamista. Mikäli olette epävarmoja tästä jonkin tekstin kohdalla, ottakaa meihin yhteyttä.

Sijainti ja matkustaminen

Eläintutkimuspäivät järjestetään Turun yliopistolla, Sirkkalan kampusalueella (Kaivokatu 12, Turku). Turku on tunnettu yliopistokaupunki hyvien kulkuyhteyksien päässä. (Kampuskartta: https://helppopas.fi/map/minerva-sirkkalan-kasarmialue)

Voimme ehdottaa majoituspaikkoja Turusta ja neuvoa Turkuun matkustamiseen liittyvissä asioissa. 

Rekisteröitymismaksuista ja muista kuluista

Osallistumismaksulla katamme päivien järjestämisestä koituvia kuluja. Eläintutkimuspäivien osallistumismaksut ovat seuraavat:

 • 25 € perusrekisteröitymismaksu
 • 10 € perustutkinto-opiskelijat, jotka eivät ole YKES:n tai TYKE:n jäseniä
 • 0 € YKES:n jäsenet
 • 0 € TYKE:n jäsenet
 • 0 € Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat
 • 0 € työpajojen vetäjät

Viimeinen rekisteröitymispäivä on 23.3.2020.

Konferenssi-illallinen järjestetään 3.4.2020. Tiedotamme tarkemmin illallisen yksityiskohdista lähempänä tapahtumaa. Illallinen on omakustanteinen.

Huomioikaa, ettemme valitettavasti voi maksaa tai korvata osanottajille tai työpajan vetäjille matkustamisesta, majoittumisesta tai ajankäytöstä koituvia menoja. Päivittäistä kahvitarjoilua lukuunottamatta emme myöskään pysty korvaamaan ruokailemiseen liittyviä menoja. 

Lisätietoja Päivien järjestäjistä

  

TYÖPAJAT // WORKSHOPS 

 

1. Animals and Affect in Literature, Audiovisual Media and Art (Eng)

Animals play various roles in literature, audiovisual media and art. They do not only emerge through representation as metaphors, symbols or expressions of values, but also act as sources of inspiration for writers and artists. Art in its different forms – stories, paintings, music, film – has always resorted to the animal world as a vibrant resource of expression that offers strong emotional experiences. Animals are feared others, exploited resources, beloved companions, objects of empathy, representatives of sublime beauty and many more, and in these roles intimately intertwined with affect. That said, animals are not only a resource for humans to seek inspiration from, but they can be companions to write and think with. Recently, many scholars and artists have, indeed, sought for ways to encounter and interpret the role of animals in art and literature that go “beyond” representation.

In this workshop, we approach animals from the perspectives of literature, audiovisual media and art and discuss the ways in which animals and affect are joined together. In the current media landscape, for example, animals emerge as centres of affective discussions related to a carbon-friendly diet or ethical living conditions for livestock; yet, they are often reduced to absent referents and objects of consumption in these same discussions. 

We invite papers that deal with the ways animals are represented and discussed in the media in affectively engaging ways, but also approaches that are more attuned to animals as material beings in art, literature, and the media. We invite proposals for scientific presentations as well as artistic performances that address animals in literature, audiovisual media or art from various perspectives and various ways from working papers, article ideas or art work, however, with a clear emphasis on affect. The papers can focus on, but are not limited to, affective rhetorics or narration, or the affective responses of audiences. 

Please send max. 500-word-long description, including a short bio, affiliation, and contact info, of your project to us both by the deadline. You will find our mail addresses below. Please submit your abstracts by February 7th, 2020. Workshop organisers will inform about the accepted/rejected abstracts on February 17th, 2020. Academic presentations are 20 minutes long (plus 10 minutes discussion), artistic presentations may be shorter, or slightly longer than 30 minutes.

Workshop organisers:

Aino-Kaisa Koistinen, Ph.D., University of Jyväskylä (aino-kaisa.koistinen@jyu.fi)

Aino-Kaisa Koistinen works as postdoctoral researcher at the Department of Music, Art and Culture Studies at the University of Jyväskylä. Her research interests include feminist posthumanities, gender and queer studies, popular culture, science fiction and crime fiction, affect, monster studies, and violent fiction. Her latest publications include the edited collection Reconfiguring Human, Nonhuman and Posthuman in Literature and Culture (Routledge 2020, with Sanna Karkulehto and Essi Varis). Koistinen is currently also affiliated with the Posthumanities Hub at the University of Linköping, Sweden, and is one of the founders and organisers of the international Monster Network.


Helen Mäntymäki, Ph.D., University of Jyväskylä (t.helen.mantymaki@jyu.fi)

Helen Mäntymäki works as a Senior Lecturer in English Literature and Culture at the Department of Language and Communication Studies at the University of Jyväskylä. Her research interests include for example popular culture, particularly contemporary crime fiction, violence in fiction, gender, ecocriticism and affect. She has previously published for example on male detectives and female murderers in crime novels, constructions of antagonists’ subjectivities through filmic means in crime films and boundaries between animals and human animals in TV crime series. She is the editor of several collections of articles, currently co-editing a volume on mobility and transgression in contemporary crime narratives.

 


 

2. Microbodies (Eng)

“We require each other in unexpected collaborations and combinations, in hot compost piles. We become with each other or not at all.” (Haraway, 2016, 4.)

Microbodies charts the multiplicity of bodies, pushing the boundaries of ‘one’ and the human/animal division. This will materialize at the workshop through the production of knowledge about microbes via embodied practices. We offer a workshop to regard a relation between the body and its microbiota, fragrant earth others. During four hours, presentation-papers are weaved between participatory practices that orient participants’ attention to the entanglements between bodies and the environment and the microbes inside and outside bodies. We will create an immersive situation to the venue by installing odours, edibles that are stimulating not only the participants but also microbes that are activated inside us depending on how we are affected, and how they affect us with the objective of tuning into the agency of microbes, rather than merely ‘thinking’ about them. With the help of a guided meditation/yoga with microbes, non-human theory becomes a part of the embodied practice.


The topics of the papers and talks

The concept of microbiome is becoming familiar to many, but dividing microbes as ‘goodies’ and ‘baddies’ stems from decades of war against microbes. Microbodies invites written works, presentations, and art practices that draw attention to complete (but not isolated) environments (tummies, kitchens, gardens, homes) rather than individuals or individual species. Without generalising microbes to a specific kind of actor, the workshop will concentrate on circulations and entanglements. Composting is one example of this, it allows us to tune into macro and micro scales of relationships and environments. We start on the surface, work upon and end up within it. Other examples of circulation might include human-animal relations in antimicrobial resistance, fermentation of food and how faeces travel.


Practice

We invite contributions on microbes in their multiple contexts and manifestations in art, social sciences and humanities. Paper-presentations will be followed by microbial meditation that includes movements from yin- and hatha yoga. Participants are guided to yoga poses that relax the Vagus nerve that connects the microbes of the gut and the brain, connecting to the non-humans within.

After the meditation, there will be a general discussion on the papers, over some herbal tea and eating vegetables and fruit to further caress our microbiota. Participants of the workshop are slowly guided from wisdom of the gut to a performative lesson. Salla Sariola will act as a discussant of the presentations while cutting the peels of the food leftovers, to be suitable for bokashi, fermented microbe composting.

Please submit your max. 500 word long abstracts (including a short bio) to the workshop organizers by February 7th, 2020 (email addresses below). Workshop organisers will inform about the accepted/rejected abstracts on February 17th, 2020. Deadline for workshop texts is March 20th, 2020. For the length of submitted texts, please follow the general guidelines of the conference (5– 6 pages) or ask more instructions from the workshop organizers.

Organizers:

Workshop organisers are part of Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures project led by sociologist Salla Sariola (salla.sariola@helsinki.fi) from University of Helsinki. 

Oona Leinovirtanen and Riina Hannula (riina.ma.hannula@utu.fi) are producing artistic material to this project, where the aim is to combine social sciences and arts. Leinovirtanen (sociology) and Hannula (media studies) are finishing their M.A. theses and are both fine artists thinking with microbes and other non-human companions.

More information: https://blogs.helsinki.fi/culturesofcultures/fi/microbial-lives-practices-of-new-human-microbial-cultures/

 


 

3. Critical Animal Studies and Vegan Theory – Research, Themes and Intersections (Eng)

Recent years have witnessed noticeable paradigm shifts within the cultural and societal branches of animal studies. These shifts have been critically oriented, questioning the anthropocentric and speciesist human–animal relations – which have traditionally been considered the invisible norm. In this workshop the focus is on the new disciplines of Critical Animal Studies (CAS) and Vegan Studies.

CAS aims to disrupt the core of the structural and hegemonic assumptions of human exceptionalism upon which Western culture and academia are built – creating a radical and innovative interdisciplinary field.

Due to the rise in global climate consciousness, there has been increased awareness around issues related to animal ethics within the Animal Industrial Complex. The growing intersectional knowledge and expanding body of research are promoting veganism as a globally wholesome individual and societal choice for sustainability. Vegan theory, (which could be called a sibling discipline to CAS), shares many fundamental objectives with CAS. They both have an agenda to eliminate the oppression, exploitation and consumption of non-human animals – often through an intersectional and interdisciplinary approach. However, there are notable differences too. For instance, CAS focuses predominantly on non-human animals through an activist stance, whereas Vegan Theory can be, (but is not necessarily), more focused on humans and the human world. These parallels and contrasts allow for interesting sites of scholarly inquiry.

We welcome papers relevant to themes of the workshop including, but not limited to, the following topics:

 • Vegan Studies and Vegan theory (general)
 • Critical Animal Studies (general)
 • The animal turn and/or the vegan turn
 • Contemporary developments of CAS and Vegan Theory
 • Multidisciplinary approach to CAS and Vegan Theory
 • Intersections and intersectional questions
 • Relations between CAS and Vegan studies
 • Anthropocentrism and speciesism in academia
 • The Vegan boom and its effect on the fields of animal studies
 • Theoretical/methodological challenges and/or opportunities
 • How research data, different disciplines and theoretical-methodological approaches serve CAS and Vegan Studies

Please send your abstracts (max. 500 words, including a short bio) to Lotta Luhtala (lotta.luhtala@uef.fi) and Linda Tallberg (linda.tallberg@hanken.fi) by February 7th, 2020. Organisers will inform about the accepted/rejected abstracts on February 17th, 2020. If your abstract will be approved, prepare to submit your workshop texts (max. length 5 pages) by March 20th, 2020

We welcome working papers, articles and article ideas, dissertation chapters, and chapters of academic books. You may specify what type of feedback you would prefer to receive. Note: These can be work-in-progress texts.

Abstracts will be shared with all the participants of the workshop to stimulate discussion. For each paper there will be a designated opponent (commenter). The full workshop texts will be shared only with the workshop organisers and the opponents. There will be 30 minutes time per paper. 

Organizers:

Lotta Luhtala, M.A., University of Eastern Finland (lotta.luhtala@uef.fi)

Lotta Luhtala is Ph.D. Candidate and Grant Researcher majoring in Literary Studies. She is a board member of the Finnish Society for Human–Animal Studies (YKES) and the Network of Critical Animal Studies in Finland. Her main academic interests are Vegan Studies, Critical Animal Studies, Literary Studies, and Gender Studies. Studies. 

Linda Tallberg, Ph.D., Hanken School of Economics (linda.tallberg@hanken.fi)

Linda Tallberg is an Assistant Professor in the Department of Management and Organization at Hanken School of Economics (Finland). Linda’s work focuses around Dirty Work, emotions in organizations, animal shelters and human-animal studies. She has published on alternative methods for researching animals at work, and is working on projects related to human-animal relationships at work, veganism, social movements/activism, and advancing nonhuman animal interests in organizational studies. 

 


 

4. Multispecies Studies in „urban natures“. Approaches from cultural and social sciences (Eng)

Urban spaces are, at least in Middle-European or Western thinking, conceptualized as spaces that have been made and designed by humans. However, from a posthumanist perspective, they can also be approached as more-than-human-spaces or contact zones between humans and other agents. Urban places where relations between humans and other agents, such as animals, plants or microbes, are densified, or experienced as densified, are often referred to as “urban natures”.

This workshop is focusing on ethnographic and cultural analytical research on or in such “urban natures”. Addressed will be questions by whom and how urban natures emerge and develop, how do the involved agents negotiate their mobilities and spatial practices, what kind of conflictive spatial orders become visibly, what kind of subversions of human spatial orders can be experienced? How are such “urban natures” perceptible and thus open to scholarly investigations and how can these contact zones in cities of the 21rd century be researched innovatively by cultural and social sciences?

Based on research examples on spaces which have actively been designed by humans as multispecies contact zones or developed as spaces of multiple possibilities for other than human agents due to a retreat of human dominance, we are also aiming for critical discussions on the continuation of the dichotomy of “nature” and “urban space” immanent to the term of „urban natures“.

This workshop provides two options of participation:

 • Participation based on an own research project, submitted are 5 to 10 pages of text describing the project, the methods, collected materials and addressing the theme of the workshop
 • Participation without own presentation

Applications for the workshop are welcome to arnika.peselmann@uni-wuerzburg.de and elisabeth.luggauer@uni-wuerzburg.de Applicants: please name which type (option) of participation you are interested in and send us some biographical information about yourself. In cases where participation is based on a research project, please submit an abstract of max. 1 page outlining the material for discussion in the workshop.

Organisers will inform about the accepted/rejected abstracts on February 17th, 2020. If your abstract will be approved, prepare to submit your workshop materials by March 20th, 2020

Organizers:

Elisabeth Luggauer, M.A., Chair for European Ethnology, University of Würzburg/ Germany (elisabeth.luggauer@uni-wuerzburg.de)

Elisabeth Luggauer is a preadoc researcher at the Chair for European Ethnology/Folklife Studies at the University of Würzburg, Germany. Her PhD deals with relations between humans and street dogs in the urban space of Podgorica (Montenegro) and links her major research interests of urban anthropology, multispecies studies and Southeast European cultural contexts. She has participated in several scientific workshops on ethnographic research methods, ethnographic writing, urban ethnography and multispecies research.

Arnika Peselmann, PhD, Chair for European Ethnology, University of Würzburg/ Germany (arnika.peselmann@uni-wuerzburg.de)

Arnika Peselmann, PhD., is scientific researcher at the Chair for European Ethnology/Folklife Studies at the University of Würzburg, Germany. Her major research interests lie in the field of Multispecies Ethnography, Cultural Heritage/Cultural Property, and Border Studies. She has conducted several (international) workshops in scholarly contexts as well as for a broader public dealing with heritage matters, disciplinary histories of anthropologies in Europe, or human rights issues. She is co-organizer of the Würzburg Winter School Configurations of Mobility: Transition – Transformation – Transgression in February 2020 where she holds a workshop on “transgressive” mobilities of humans and nonhumans.

Literature:

Dooren, Thom van/Rose, Deborah Bird: Storied-places in a multispecies city. In: Humanimalia: A journal of human/animal interface studies (Volume 3, Number 2). 2012. S. 1-27.

Fenske, Michaela/Norkunas, Martha: Introduction: Experiencing the More-than-Human World. In: Narrative Culture, 4 (2). 2017. S. 105-110.

Forbes, Steven/Kendle, Tom: Urban nature conservation. Landscape management in the urban country side. London et. al.: Routledge 1997.

Low, Setha/Taplin, Dana/Scheld, Suzanne (ed.): Rethinking Urban Parks. Public Space and Cultural Diversity. Austin: University of Texas Press 2005.

Philo, Chris/Wilbert, Chris (Hg.): Animal Spaces, Beastly Places. New Geographies of Human-Animal Relations. London/New York 2000.

 


 

5. Eläimet yhteiskunnassa ja kulttuurissa (Fin)

Yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta eläintutkimuksesta on tullut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana entistä näkyvämpi tutkimusparadigma monella yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutkimuksen alalla. Tästä huolimatta eläintutkimus jää usein marginaaliin eri tutkimusalojen sisällä, mikä korostaa yhteiskunnallista ja kulttuurista eläintutkimusta harjoittavien tutkijoiden oppiainerajat ylittävän vertaistuen ja verkostoitumisen merkitystä.

Tähän työryhmään ovatkin tervetulleita kaikki ihmistieteellisen eläintutkimuksen piiriin kuuluvat tutkimuspaperit niin yhteiskunta- kuin oikeustieteiden, teologian ja uskontotieteiden sekä kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen aloilta. Työryhmässä käsitellyt työt voivat olla pidemmälle hiottuja tai vasta alkutekijöissään. Työryhmästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 500 sanan mittainen abstrakti työryhmän vetäjille Tarja Koskelalle (tarja.s.koskela@uef.fi) ja Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). Abstraktiin tulisi sisällyttää myös lyhyt kuvaus tutkijasta itsestään. Abstraktit tulee toimittaa vetäjille 7.2.2020 mennessä.

Työryhmään hyväksyttyjen tulee valmistautua lähettämään 5-7 sivun mittainen teksti, jonka alussa on maininta siitä, millaista palautetta kirjoittaja tekstille toivoo. Tieto abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 17.2.2020. Tekstit, jotka voivat olla myös työstövaiheessa olevia, tulee lähettää työryhmän organisoijille 20.3.2020 mennessä. Kullekin tekstille nimitetään opponentti, joka tutustuu tekstiin ja valmistautuu antamaan siitä palautetta. Abstraktit lähetetään kaikkien luettavaksi, varsinaiset tekstit lukevat vain työryhmän vetäjät ja työlle määrätty opponentti.

Organisoijat:

Tarja Koskela, OTT, Itä-Suomen yliopisto (tarja.s.koskela@uef.fi

Tarja Koskela toimii Itä-Suomen yliopistossa rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina  ja post doc -tutkijana. Koskela tutki väitöskirjassaan 2017 optimaalista eläinsuojelua rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Hän opettaa rikos- ja prosessioikeuden lisäksi eläinoikeutta eri yliopistoissa ja poliisiammattikorkeakoulussa. Koskela on yksi Suomen eläinoikeusjuristit ry:n perustajajäsenistä ja hänellä on laajat kansainväliset verkostot eläinoikeuden piirissä.

Eeva Kuikka, MA, Tampereen yliopisto (eeva.kuikka@tuni.fi)

Eeva Kuikka on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineesta. Kuikka tarkastelee tekeillä olevassa väitöskirjassaan ihmisen ja eläimen välistä suhdetta Venäjän pohjoisosiin sijoittuvassa kirjallisuudessa. Kuikan tutkimusintresseihin lukeutuvat ihmistieteellinen eläintutkimus, posthumanismi, venäläisen kirjallisuuden tutkimus sekä sukupuolentutkimus.

 


 

6. Eläinpopulaatioiden väliset suhteet (Fin)

Yhteiskunnallinen eläintutkimus keskittyy pääasiassa niihin suhteisiin, mitä meillä ihmisillä on toislajisiin. Miten toimintamme hyödyttää tai haittaa toisia eläimiä, tai joskus jopa ”eläimiä” hyvin laajana yhteen niputettuna kokonaisuutena.

Tässä työryhmässä keskitytään tarkastelemaan eri eläinpopulaatioiden välisiä suhteita, joihin myös ihmistoiminta vaikuttaa. Tarkastelussamme ovat villit ja liminaaliset eläimet. Työryhmässä eläinyhteisöjä tarkastellaan toisiinsa vaikuttavina toimijoina, joilla on intressejä ja haluja toisiinsa nähden. Miten eri lajit ovat riippuvaisia toisista lajeista, ja onko tällä normatiivisia seurauksia?

Miten metsän pöllön ja suursyömärin suhde rakentuu? Miten ketut ja myyrät järjestelevät rinnakkaiselonsa? Miten oravat löytävät toisia oravia? Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi mutualismi, kommensalismi, kilpailu, saalistaminen tai loisinta. Myös lajirajat ylittävä ystävyys, empatia tai moraalinen toiminta voivat olla mielenkiintoisia kysymyksiä.

Työryhmään valitaan noin sivun mittaisten tiivistelmien perusteella kuusi osallistujaa. Tiivistelmät lähetetään työryhmän vetäjille 7.2.2020 mennessä. Tieto abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 17.2.2020

Työryhmässä käsitellään noin 3–5 sivun tekstejä, jotka toimitetaan työryhmän vetäjille viimeistään 20.3.2020. Kunkin tekstin alussa kirjoittaja kertoo lukijoille, millaista palautetta haluaa. Valmis artikkeli voi kaivata jatkotutkimuslinjoja ja ideapaperi vaikkapa konkreettisia lukuvinkkejä.

Kullekin tekstille osoitetaan kommentaattori, joka perehtyy aiheeseen erityisellä huolella. Kaikki lukevat kuitenkin kaikkien tekstit ja osallistuvat keskusteluun. Ryhmässä ei käytetä esitysgrafiikkaohjelmistoja, vaan luotetaan puhetaitoon.

Organisoijat:

Jari Kärkkäinen, Turun yliopisto (jari.karkkainen@utu.fi)

Jari Kärkkäinen on Turun yliopistossa ympäristöfilosofian väitöstutkija.Hän on kohtuullisen kokenut pienryhmävetäjä, joka on opettanut sekä yliopistossa että kansalaisopistossa kursseja. Lisäksi hän on vetänyt luku- ja kuuntelupiirejä järjestötoiminnassa. 

Jenna Aarnio,Turun yliopisto (jenna.k.aarnio@utu.fi)

Jenna Aarnio on eläinfilosofiaan erikoistuva väitöstutkija, jolla on vahva kokemus järjestötoiminnasta ja ryhmätyöskentelystä.

 


 

7. Tracing Animal-Ethics in Artworks (Eng)

In this 4-hour workshop, lead by Swiss Artist Franziska Lauber and Ethicist Eric Maeder, we will focus on the ethics of these complex, interdisciplinary questions that arise when dead or living animals are the subject of art and are presented in exhibitions.

In recognition of animals as conscious and sentient subjects, modern animal ethics in particular generally opposes the instrumentalisation of animals, albeit artificially motivated. Relevant facets of the use of animals in contemporary art, which deals with the ethically problematic implications of the transfer of animals into art or their declaration as art entails.

The enslavement and instrumentalization of the real animal for and in art receives a new orientation with artists who include the living being animal as a subject with individual power of action in artistic processes. These recent artistic developments are an expression of the so-called ‘Animal Turn’, which is also reflected in the extremely active, interdisciplinary research, such as Human-Animal Studies, as well as in the continuously increasing number of works of art and exhibitions with and about animals.

The animal in its corporeality – alive as well as dead – has become a central theme in contemporary art, which at the same time reflects the growing social explosiveness of the human-animal relationship in its ambivalent manifestations.

We are calling for papers from artists, philosophers, curators, ethicists and art historians which deal with the following themes from the perspective of ethical issues and wont to present it on our workshop.

 • Use of skins, bones etc. of dead animals in contemporary art as material for art works
 • Use of living animals as material for art works
 • Ethics in curating exhibitions with animal issues

Please send your abstracts, no longer than 400 words (plus max. 100 words long bio), to Franziska Lauber adm.flauber@gmail.com. Deadline for the abstracts is February 7th, 2020. Organisers will inform about the accepted/rejected abstracts on February 17th, 2020. If your abstract will be approved, prepare to submit your workshop papers (maximum length 5 pages)  by March 20th, 2020

Organizers:

Franziska Lauber, Artist, M.A., Bern/Switzerland (adm.flauber@gmail.com)

Franziska Lauber works in various medias in the human-non-human relationships. She is a member of SARN – Swiss Artistic Research Network – and leads the work group “Sense of Forest – Sense of Place”. She also speaks on a regular base on international conferences about her artwork “On the Back of the Pig”, which deals with Gelatine as a waste-product in factory farming. More information: www.franziskalauber.com.

Eric Maeder, M.A., School of Management Geneva and Fribourg

After a Master’s degree in Humanities at the University of Geneva (with a diploma in environmental ethics), Eric Maeder continued his research in environmental risks and ethical solutions. He teaches at the Universities in Geneva and Fribourg and he is a teacher at the ‘édhéa, The Valais School of Arts’ in Sierre|Switzerland in the master course ”Decoding EcoShperes”.

 


 

8. Gradutyöpaja (Fin)

Eläintutkimuspäivillä 2020 järjestetään gradutyöpaja, jossa käsitellään humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijoiden tekeillä olevia eläintutkimusaiheisia pro graduja. Tekstit voivat olla esimerkiksi johdantotekstejä, käsittelylukuja tai pro gradu -töiden ideapapereita. Käsiteltäviksi teksteiksi hyväksytään niin pidemmälle hiotut kuin alkutekijöissään olevat paperit. 

Työryhmään otetaan mukaan kaikkiaan 4–6 graduvaiheen opiskelijaa. Mikäli teet gradua eläinaiheesta ja olet kiinnostunut työryhmästä, lähetä enintään 500 sanan abstrakti eli tiivistelmä työpajan vetäjille Otto Latvalle (otto.latva[at]utu.fi) ja Nina V. Nygrenille (nina.nygren[at]uta.fi) viimeistään 7.2.2020.

Abstraktista tulee käydä selville oppiaineesi, tutkimusaiheesi, gradun tämän hetkinen vaihe sekä mihin seikkaan/seikkoihin erityisesti haluat kommentteja. Lisäksi abstraktin merkkimäärään tulee sisältyä bio, eli noin 100 sanan esittely itsestäsi. Biossa voit kertoa nimesi, yliopistosi, ja sähköpostiosoitteesi, sekä jos sinulla on joitakin eläintutkimuspäivien kävijöitä kiinnostavia meriittejä. 

Työpajan organisoijat ilmoittavat hyväksytyistä tai hylätyistä abstrakteista 17.2.2020. Työryhmään hyväksyttyjen tulee valmistautua lähettämään haluamansa graduluku (joko käsittelyluku tai johdanto) tai gradun ideapaperi työryhmän vetäjille 20.3.2020 mennessä (tämä on ehdoton takaraja, ja tekstejä voi lähettää jo aiemmin). Opiskelijan niin halutessa jaetaan gradutekstit myös muiden työryhmään hyväksyttyjen kesken, jotta kaikilla on mahdollisuus kommentoida tekstejä ja osallistua keskusteluun. Suosittelemme, että tekstit jaetaan kaikille.

Organisoijat:

Otto Latva, FT, Turun yliopisto (otto.latva@utu.fiotto.latva@abo.fi)  

Otto Latva on eläintutkimukseen perehtynyt historioitsija. Hän on väitellyt mustekalojen ja ihmisten jaetusta menneisyydestä transatlantisessa kulttuurissa 1760-luvulta 1890-luvulle. Latva työskentelee tutkimuspäällikkönä Turun yliopiston meri ja merenkulku -profilaatiossa. Hän on mukana myös Suomen Akatemian projektissa ”Living with the Baltic Sea”, jossa hän tutkii ihmisten ja eläinten historiallista vuorovaikutusta Suomen rannikkoalueella ja Itämerellä. Lisäksi Latva on mukana Suomen Akatemian projektissa ”Culture of Unsustainability: Animal Industries and the Exploitation of Animals in Finland since the Late Nineteenth Century”, jossa hän tutkii ihmisten ja turkiseläinten jaettua menneisyyttä Suomen alueella 1800-luvulta 1900-luvun lopulle. Latva on vetänyt Turun yliopistossa kulttuurihistorian graduseminaareja kuusi vuotta, minkä lisäksi hän on toiminut myös useiden gradujen ohjaajana.

Nina V. Nygren, HT, Tampereen yliopisto (nina.nygren@uta.fi)  

Nina Nygren on ympäristöpolitiikan ma. yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja luonnonsuojelullisia konflikteja. Nygren on erikoistunut sovittelevaan ja osallistavaan tutkimukseen sekä monitieteisiin lähestymistapoihin. Hän on mukana Helsingin kaupunkirottia tutkivassa monitieteisessä ”Helsinki Urban Rats” -projektissa. Nygren on ohjannut useita ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opinnäytteitä.

 

Työryhmien CFA: Eläintutkimuspäivät 2020 // Workshop CFA: The Seminar for Human Animal Studies 2020

 

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura järjestää vuosittain valtakunnalliset eläintutkimuspäivät, joiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuus viimeisimpien tutkimustulosten ja uusien keskustelunavausten esittelyyn sekä tutkijoiden väliseen verkostoitumiseen. Päiville on osallistunut yleensä noin 50 alan tutkijaa ja opiskelijaa. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain.

Etsitään työryhmävetäjiä eläintutkimuspäiville 2020 & tietoa ensi vuoden tutkimuspäivistä!

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) etsii työpajojen vetäjiä ensi vuoden eläintutkimuspäiville, jotka pidetään Turussa 3.4.-4.4.2020. Vuoden 2020 päivät poikkeavat totutusta formaatista: ne koostuvat sessioiden sijaan työpajoista. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös kutsuttujen puhujien luentoja, YKES:n vuosikokous ja iltaohjelmaa. Päivät järjestetään yhteistyössä Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkoston (TYKEN) kanssa.

Työpajojen vetäjiksi etsimme nyt sekä kokeneita että nuorempia tutkijoita. Tavoitteena on saada kaksi ohjaajaa per työpaja, mutta voit ehdottaa vain yhtä vetäjää, jolloin autamme sinua etsimään työparin. Ohjaajiksi haluavat voivat ehdottaa teemaa tai näkökulmaa työpajalle. Pajat voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Ajatuksena on, että pajoihin voi osallistua niin taiteilijoita kuin eri uravaiheessa olevia tutkijoita maisteriopiskelijoista varttuneisiin tutkijoihin. Pajoissa käsiteltävien tekstien on tarkoitus olla lyhyehköjä ja ne voivat olla artikkeliluonnoksia, gradun tai väitöskirjan luvun luonnoksia tai muita vielä työn alla olevia tekstejä. Työpajaohjaajan tehtävä pitää sisällään papereiden lukemista, opponenttien valitsemista kullekin paperille ja keskustelun vetämistä.

Lähetä tietosi ja ehdottamasi työpajan teema Eeva Kuikalle (eeva.kuikka[at]tuni.fi) 30.11.2019 mennessä.

Kerro samalla, onko sinulla kokemusta työpajojen vetämisestä. Kerro myös, käykö sinulle työpajan ajankohdaksi perjantai vai lauantai; huomioithan, että suurin osa työpajoista tullaan järjestämään nimenomaan lauantaina. Kerro lisäksi kestäisikö suunnittelemasi työpaja muutaman tunnin vai kenties koko päivän. Valitettavasti emme voi maksaa rahallista korvausta työpajojen vetämisestä. Työpajoissa käsiteltäviä papereita varten julkaistaan joulukuussa Call for Papers -haku. Työpajapäivillä käsiteltyjen luonnosten pohjalta työstettyjä artikkeleita toivotaan tarjottavan Jälki-journaaliin.

The Finnish Society for Human–Animal Studies is looking for workshop leaders for Seminar for Human-Animal Studies 2020

The Finnish Society for Human–Animal Studies (YKES) is looking for workshop leaders for next year’s Seminar for Human-Animal Studies, which will be held in Turku from April 3 to April 4, 2020. The 2020 days are different than before: they consist of workshops rather than conference streams/sessions. As usual, the program also includes keynote lectures by invited speakers, the annual meeting of YKES and evening program. The timing is also slightly different, as the seminar is held from Friday to Saturday. The seminar is organised in co-operation with Turku Human-Animal Studies Network (TYKE).

We are now looking for both experienced and junior researchers to lead the workshops. The goal is to have two leaders per workshop, we’ll pair up interested people if needed. Those who wish to be workshop leaders can propose a theme to the workshop. Workshops can be both in Finnish or English (or a mix). The idea is to allow artists, researchers, masters and post-graduate students, as well as more senior researchers, to participate in the workshops. The papers in the workshops are intended to be shorter and can be work-in progress drafts of articles, drafts of a thesis or dissertation chapter, or other texts still under construction. The task of the workshop leader involves selecting and reading the papers, choosing opponents for each accepted paper, and facilitating the discussion.

Send your information and your proposed workshop theme to Eeva Kuikka (eeva.kuikka [at] tuni.fi) by 30.11.2019.

· Include also whether you have experience running workshops or if this will be the first time.
· Tell us if the workshop can be held Friday, Saturday or on either day. Note: there will be more workshops on Saturday so preference will be given for those with flexible time-schedules.
· In addition, tell us if you want to keep a short workshop for a few hours or an all-day workshop.
· Please note that unfortunately there is no monetary compensation for running a workshop.

The Call for Papers will be launched in December for the extended abstracts to each workshop. The deadline for the abstracts will be in January (exact details to be announced later). We hope that many of the articles discussed at the workshop will be submitted to the society’s journal “Trace: Journal for Human-Animal Studies”.

%d bloggaajaa tykkää tästä: