CFP: Eläintutkimuspäivät 2017

Eläintutkimuspäivät 2017: Arvokas Eläin
24.-25.4.2017, Helsinki, Tieteiden talo

Vuoden 2017 Eläintutkimuspäivät kutsuu tarkastelemaan eläinten arvoa ja arvottamista monitieteisesti. Ihmiset liittävät eläimiin moninaisia moraalisia, taloudellisia, ja kulttuurisia arvoja. Ymmärryksemme eläinten arvosta vaikuttaa siihen, miten kohtelemme toislajisia olentoja.

Mikä eläinten moraalinen arvo on, ja millaista eläinsuhdetta moraali edellyttää? Mitä eläinten itseisarvon tunnustaminen merkitsee niiden oikeudelliselle ja yhteiskunnalliselle asemalle? Tutkimustieto eläinten tietoisuudesta, kognitiivisista kyvyistä ja tunteista on lisääntynyt. Mitä tämä merkitsee ymmärryksellemme eläinten arvosta?

Moraalisten arvojen ohella eläinkeskusteluun yhdistyy kysymys markkina-arvosta: eläimillä on valtavasti taloudellista arvoa paitsi aineellisesti myös symboleina ja representaatioina. Markkina- ja välinearvon käsitteet risteävät ja limittyvät toisiinsa. Eläintuotannossa eläimillä on välineellistä arvoa tietyn taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kuitenkin panostukset ja vaatimukset liittyen eläinten hyvinvointiin paljastavat, että eläintä on vaikea typistää vain välinearvoon. Uhanalaisiin lajeihin kuuluville eläinyksilöille määrätään konkreettinen hinta lajiensuojelun edistämiseksi. Voiko eläinten hahmottaminen markkina-arvon kautta edesauttaa niiden suojelua?

Eläimillä on myös kulttuurista arvoa. Kuinka fyysiset ominaisuudet tai mielikuvat vaikuttavat eläimen arvoon, arvostukseen tai arvokkuuteen tietyissä konteksteissa?  Ovatko toiset eläimet arvokkaampia kuin toiset? Miten esimerkiksi erilaiset representaatiot tuottavat eläinten arvoa tai arvottomuutta?

Abstraktit:

Toivotamme tervetulleeksi esityksiä eri tieteenaloilta. Lähetä 20 min. esitystä varten 200−300 sanan abstrakti 17.2.2017 mennessä osoitteeseen ykes.cfp@gmail.com

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: