CFP – Eläimet ja uskonto // Djur och religion // Animals and Religion

Esitelmät ja valmiit työryhmät

Lähetä enintään 300 sanan mittainen esitelmäehdotuksesi Word- tai PDF-muodossa 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Tutkimuspäivien järjestelytoimikunta koostaa hyväksytyistä esitelmistä omat työryhmänsä. Päiville voi ehdottaa myös valmista työryhmää (3-4 esitelmää) jolloin ehdotuksessa tulee olla työryhmän otsikko, muutaman lauseen kuvaus työryhmästä, työryhmän puheenjohtajan nimi sekä esitelmänpitäjien nimet, otsikot ja abstraktit (enintään 300 sanaa/abstrakti).

Taiteelliset esitykset

Kutsumme myös taiteilijoita esittämään työtään esitelmin, esityksin tai muilla luovilla tavoilla konferenssin teeman alla. Lähetä enintään 300 sanan ehdotuksesi 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Myös linkkejä voi liittää mukaan.

Tekstityöpaja jatko-opiskelijoille ja graduntekijöille

6.4.2021 järjestetään tekstityöpaja, johon voivat osallistua jatko-opiskelijat ja graduntekijät. Hae työpajaan lähettämällä 12.2.2021 mennessä noin sivun mittainen tiivistelmä tekstistäsi työpajan vetäjille uskontotieteilijä Jaana Kourille (jaana.kouri(at)abo.fi) ja ympäristöpolitiikan ma. yliopistonlehtori Nina V. Nygrenille (nina.nygren(at)uta.fi). Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi. Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautuessasi sähköpostitse vetäjiltä. Ryhmään otetaan 10 opiskelijaa.


Abstrakt och förslag på arbetsgrupper

Skicka in ditt abstrakt till presentation på max. 300 ord i ett Word eller PDF-dokument till e-postadressen cfp(at)ykes.org senast den 12.2.2021. Organisationskommittén sammanställer arbetsgrupper på basen av godkända presentationer. Det är också möjligt att på förhand föreslå en arbetsgrupp (med 3-4 presentationer). I så fall ska ett förslag på en arbetsgrupp inkludera titel och en kort beskrivning (några meningar) av arbetsgruppen, ordförandes och deltagarnas namn, titlar på presentationer och abstrakt (max. 300 ord/abstrakt).

Konstnärliga uppträdanden

Vi välkomnar också konstnärer att uppvisa sina arbeten i anknytning till konferensens tema som presentationer, uppträdanden eller på andra kreativa sätt. Skicka in ditt förslag på max. 300 ord till e-postadressen cfp(at)ykes.org senast den 12.2.2021. Man kan också bifoga länkar till beskrivningen.

Textverkstad – Workshop för doktorander och graduskribenter

Den 6.4. 2021 ordnas en workshop med fokus på texter. Både doktorander och graduskribenter kan delta i workshopen. Skicka in din ansökan (en sidas sammanfattning av din text) till workshopens ledare, religionsvetaren Jaana Kouri (jaana.kouri(at)abo.fi) och Nina V. Nygren (nina.nygren(at)uta.fi) senast den 12.2.2021. Workshopdeltagare ska också vara förberedda på att vid ett senare skede skicka in en text på max. 20 sidor som ska behandlas i workshopen. Exaktare instruktioner ges vid anmälan. Sammanlagt 10 studerande kan delta i workshopen.


Proposals for individual presentations and panels

Please submit your proposal for a presentation (max 300 words), preferably as a word document or a pdf file, by 12th February 2021 to cfp(at)ykes.org. The organizing committee forms panels from approved individual papers. You can also propose a full panel (3-4 presentations), also by 12th February 2021. In that case, please include a title of the panel, chair’s name, a short description of the panel in a few sentences, and names, titles and abstracts (max 300 words) of presenters in your submission.

Artistic performances

We also invite academic and non-academic artists to present their work as presentations, performances or other creative ways under the theme of the conference. Submit your proposal (max 300 words) by 12th February 2021 to cfp(at)ykes.org. You can also include links in your proposal.

%d bloggaajaa tykkää tästä: